Астра Фортуната Шантеклер Рейна Аргента
Астра Фортуната Цинерария Астрид
Астра Фортуната Центера Голд Перегрина
Астра Фортуната Агриппина Упекха
Астра Фортуната Хони Фолетто
Astra Fortunata Alberikh Der Bart (M)